Fuat AYDOĞDU
Yaşamın amacı ölümdür.
» » Varoluşçu Psikolojik Danışma Kuram (Existansiyalizm)

Varoluşçu Psikolojik Danışma Kuram (Existansiyalizm)

Varoluşçu Psikolojik Danışma Kuram (Existansiyalizm) Yazısı Resmi
Varoluşçu Psikolojik Danışma Kuram (Existansiyalizm) Yazısı Resmi
Birçok psikolojik danışma kuramı gibi Varoluşçu Psikolojik Danışma Kuramı da felsefi temellere dayanır. Bu temel varoluşçu felsefedir.


Varoluşçu Danışma kuramı, insanı özgür bir varlık olarak gören bir kuramdır. İnsan varlığıyla yaşamı anlamlandırır ve yaşamdaki rolünü anlar. Yaşamı anlamlı kılan tek varlık insandır, insanın yaşamını anlamlı kılma potansiyeli vardır. Var olmanın zıttı olan Ölüm -hiçlik, yokluk- maalesef ki insanın ruhsal sorunlarının kaynağıdır. Eğer bir varlıktan söz ediliyorsa tabii olarak ölüm gerçeğini de bilen insan "ölüm" kavramından dolayı bir anksiyete yaşar. Ölüm, yaşamını anlamlı kılmaya çalışan insan için son derece olumsuz etkisi olan bir kavramdır. Ölüm kavramı tek başına bazen danışan da hayatın anlamsız olduğu kanısını geliştirebilir. Böyle bir kanıda olan danışan için danışmanın yapması gereken  danışanın hayatının anlamını bulmasını sağlamak ve insanın özgürlüğünü kazanması için ona sorumluluklarını  kazandırmak ve varoluşunun gereği gibi yaşaması gerektiği konusunda farkındalık kazandırmaktır. Ölümün varoluşa yönelik bir tehdit olarak görüldüğü bu danışma kuramında şimdi ve burada yani "an" son derece önemlidir. Geçmiş ve gelecek üzerinde çalışılacak bir konu olarak görülmemektedir. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Gelecek gelmemiştir. Bu noktada "an"ı yaşamanın önemli olduğu kabul edilir.  Eğer kişi geçmişi ya da geleceği yaşamakta, “"geçmişin pişmanlıkları, geleceğin kaygıları" ile uğraşmakta ise problemler içerisinde bulunmaktadır. Bu bağlamda varoluşçu yaklaşım, bireyin geçmişe ya da geleceğe değil, şimdiye odaklanarak yaşaması gerektiğini, yaşamın anlamını ve amacını bularak sorunların üstesinden gelebileceğini vurgulamaktadır.