Fuat AYDOĞDU
İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler; çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar.
» » Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Yazısı Resmi
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Yazısı Resmi
Düşük benlik algısı, akademik başarısızlık, arkadaşlarla kavga etme, okuldan kaçma, ebeveynlerin boşanması ve ebeveynlerle yaşanan sorunlar okullarda çalışan psikolojik danışmanların sıklıkla karşılaştıkları problemler arasında yer almaktadır. Bu gibi sorunlar yaşayan öğrencilere çalışırken, sorunların nedenlerini anlamak yerine sorunların olmadığı zamanları fark ederek sorunların çözümleri üzerinde çalışan ve öğrencilerin güçlü yanlarına vurgu yapan çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma yaklaşımı, yapılandırılmış ve etkili bir psikolojik danışma yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın popülaritesi, sınırlı sürede çok sayıda öğrenciye ulaşması gereken psikolojik danışmanlar arasında giderek artmaktadır.


Yaklaşık 50 yıl kadar geçmişi olan Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma danışanın getirmiş olduğu sorundan ziyade danışma süreci sonrasında ulaşmak istenilen sonuçlar üzerine odaklanan ve hedeflerin daha netleştirildiği bir psikolojik danışma yöntemidir.  Birçok psikolojik danışma kuramı ya da yönteminin aksine geçmişe odaklanmaktan vazgeçen çözüm odaklı psikolojik danışmada özellikle danışanın benzer sorunların üstesinden geçmişte nasıl geldiğine yoğunlaşır. Özetle bu psikolojik danışmada amaç şimdi ve şimdiden etkilenebilecek gelecektir. 
Psikolojik Danışman, danışana gerçekleşmesini istediği geleceği düşünmesini söyler ve bu aşamadan sonra danışan ve psikolojik danışman, beraber çalışarak danışanın bu istenilen geleceğe doğru ilerlemesini, çoğunlukla küçük adımlarla, zaman zaman da büyük değişiklikler yaparak sağlar. Çözüm zaten danışanın kişisel kaynaklarında vardır. Sorunlara nelerin yol açtığıyla uğraşmaktan çok, sorunların nasıl aşılabileceği üzerinde durulur.


Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma uygulayan psikolojik Danışmanlar, insan hayatında değişimin sürekli olduğuna inanır. Bu sayede, danışanın kendisine istedikleri doğrultuda bir geleceğe ulaşmak için sağlam hedefler koymasını sağlar. Bu noktada da psikolojik danışmanın görevi, danışanı bu geleceğe yönlendirmek, hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamaktır.


Bu psikolojik danışma yöntemi üç temel soruya dayandırılır.
Birincisi: Bu psikolojik danışma sürecinden beklentileriniz neler?
İkincisi: Beklentilerinizin gerçekleştiği durumda gündelik hayatınızda neler değişir?
Sonuncusu: Beklentileri gerçekleştirmek uğruna atmış olduğunuz adımlar nelerdir?


Bu soruların yapıcı cevapları danışan tarafından verilebildiği zaman, önemli değişiklikler yaratır. Psikolojik Danışmanın amacı, bu soruları danışana kendi cevaplarını bulmaya teşvik edici ve harekete geçirici biçimde sunmaktır.